U bent hier

Externe zorg

      

Als school willen we onze zorg zo goed mogelijk tot uitvoering brengen. Daarom maken we gebruik van diverse externe instanties.
 
- Logopedie
Jeugdgezondheidszorg GGD Zuid-Limburg (schoolarts)
Schoolmaatschappelijk werk
Zorgadviesteam