U bent hier

Logboekje

Het logboekje

Waarom een logboekje?

Bij beter omgaan met elkaar horen een aantal visuele instrumenten. Belangrijk is herkenbaarheid in vormgeving, telkens hetzelfde gebruiken, door de hele school. In de eerdere artikels staan er een paar vernoemd. Denk aan verbeterbord en gouden doos.
Niet alleen het uiterlijk moet hetzelfde zijn maar ook de gebruiksregels. Door een logboek bij te houden van de conflicten wordt alles in kaart gebracht en ziet men op den duur bepaalde patronen. In de praktijk blijkt dan, dat vaak slechts enkele kinderen het spelgedrag van veel kinderen beïnvloeden. De conflictbegeleider (juffrouw Marjo) is de beheerder van de logboekjes.

Hoe ziet het boekje eruit?
Het logboekje is een kleine zakagenda met een weekoverzicht. We gebruiken 2 van zulke agenda’s. Een voor de speelplaats bovenbouw en de ander voor de speelplaats onderbouw. In deze agenda kunnen conflicten op de dag zelf genoteerd worden. De conflictbegeleider (cb) kan daardoor meteen in een weekoverzicht zien wat er gebeurd is.

Werkwijze
Op elke speelplaats surveilleren tijdens de kleine pauze 2 leerkrachten. Een van hen neemt het logboekje mee naar buiten. Het eerste wat de surveillant doet is op de bladzijde van de dag/ week van het logboekje kijken. Dit is belangrijk, omdat daar de gegevens staan die voor die dag belangrijk zijn. Bijvoorbeeld iemand heeft opgeschreven dat een kind de volgende dag op de time-outplek moet, maar deze leerkracht heeft dan geen toezicht. Ook schrijft de cb het kind op, dat bij verbaalgeweld op de time-outplek moet. De cb streept dit door als het niet meer van toepassing is. Voor elke actie staat een datum. Op de eerste bladzijde staan ook de afgesproken picto’s die gebruikt worden om het kort en bondig op te schrijven.

Waar liggen de logboekjes?
De boekjes liggen in de koffiekamer in de kast. Dit is een plaats waar niet iedereen zomaar bij kan. De surveillant haalt het logboekje op voor het naar buiten gaan en bij binnengaan wordt het boekje weer teruggelegd.

Wie komen in het logboekje te staan?
De surveillant noteert in het logboek die kinderen waarbij het niet duidelijk is wie met de ruzie begonnen is.

 1. Een notoire ruziezoeker.
  Het kan zijn dat door de conflictbegeleider is afgesproken om een bepaald kind voor een bepaalde periode altijd te noteren.
 2. Hardleerse kinderen.
  Voor sommige kinderen die toegeven dat ze fout zijn geweest en daarvoor straf krijgen, maar de volgende keer dit vrolijk weer herhalen.
 3. Kinderen die het gezag van de leerkracht aantasten.
  We tolereren geen brutaal of ondermijnend gedrag van kinderen naar een leerkracht of andere opvoeder toe. Daar staat meteen straf op zonder discussie: time-out plek.
 4. Een kind dat nog in de time-outplek moet staan.
  (zoals eerder aangegeven)

Hoe ziet de notatie/ picto’s er uit?

We schrijven geen ruzieverslag op. We gebruiken de volgende notatietekens.