U bent hier

Meer-en hoogbegaafden

In deze tijd krijgen scholen steeds meer te maken met leerlingen die over meer capaciteiten beschikken dan gemiddeld. Deze capaciteiten kunnen gecombineerd zijn met een grote mate van creativiteit, een groot doorzettingsvermogen en een grote exploratiedrang. Kenmerken van begaafde leerlingen zijn onder andere een grote verbale vaardigheid, een sterk analytisch vermogen, vindingrijkheid bij het vinden van oplossingen, een goed geheugen, een hoog leertempo (over de gehele linie een ontwikkelingsvoorsprong van zes maanden of meer) en een brede algemene ontwikkeling.

De interne begeleider is geschoold op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid. 
De manier waarop de school op dit moment omgaat met meer- en hoogbegaafde leerlingen, is te lezen in het protocol in de bijlage.