U bent hier

OK-thermometer

De OK-thermometer voor de groepen 4 tot en met 8.

Bij beter met omgaan hoort ook de OK thermometer. Elke maand stelt iedere leerkracht, die in een van de groepen 4 tot en met 8 les geeft, de volgende vragen:

Hoe was de sfeer in jouw groep?(wijthermometer)
Hoe voel je jezelf in de groep?  ikthermometer)
Hoe prettig vind je de omgang met mij (meester-juf thermometer)

De leerkracht vraagt ook of het kind lastig gevallen wordt door andere kinderen. Als er meerdere leerkrachten in de groep zijn,wordt de vragenlijst voor elke leerkracht ingevuld. De vragen worden op een A-4tje gesteld en de kinderen geven hun antwoord met behulp van drie thermometers. Op elke thermometer kan een waardering ingevuld worden.
De invulling is subjectief, er is sprake van een signaalfunctie.

De afspraak is dat als de score onder de 6 is er altijd een persoonlijk gesprek is met het kind, om na te gaan wat er aan de hand is en wat verbeterd kan worden. Communicatie is in deze belangrijk. Wij gaan in de gesprekken van het sandwichmodel uit:
Wat gaat er goed?
Wat kan er beter?
Hoe gaan we dat aanpakken?

Wij hebben na een experimenteerperiode ervoor gekozen de OK thermometer niet in de lagere groepen af te nemen. Wij vinden de leeftijd van deze kinderen te jong voor deze lijsten. Gesprekken voeren met kinderen, is een belangrijk item binnen groepsdynamisch onderwijs. Dit doe je niet zomaar. Het is een vaardigheid die door de leerkrachten en kinderen geoefend en uitgebouwd moet worden. De bedoeling van zo’n gesprek is dat het kind zelf gaat nadenken hoe het verandering kan aanbrengen in ontstane situaties.
De leerkracht helpt daarbij door goede vragen te stellen.