U bent hier

Ouderraad

Ouderraad

Dat wat wij op basisschool 't Kirkeveldsje de ouderraad noemen is eigenlijk het Bestuur en de Klassenvertegenwoordigers van de Oudervereniging. Iedere ouder die voor zijn of haar kind ouderbijdrage betaalt , is automatisch lid van de oudervereniging. 

De klassenvertegenwoordigers van de Ouderraad organiseren samen met de leerkrachten, al dan niet klassikaal allerlei activiteiten.

Zie hier voor onze jaarplanning.

De ouderraadsleden zijn ingedeeld in werkgroepen waarvan per werkgroep er 1 bestuurslid coordinator is aangesteld.

De vergaderingen van de werkgroepen zijn doorgaans na schooltijd dan wel in de avonduren, gemiddeld maakt ieder Ouderraadslid deel uit van 1 à 2 werkgroepen (afhankelijk van de beschikbare tijd). Wij vergaderen ongeveer  3 tot 5 keer per jaar gezamenlijk en bespreken dan alle voorkomende zaken. Tevens vindt er 2 tot 3 keer per jaar een overleg plaats tussen leerkracht en  klassenvertegenwoordigers over de klassikale activiteiten binnen de groep.

Het dagelijks bestuur van de Ouderraad bestaat momenteel uit:

Voorzitter

Inge Wiekken                    

06-13346352

Penningmeester

Sylvia Cortenraad

06-21803252

Secretaris

Regina Delnoij

06-29626324

Algemeen lid

Marleen Roijen

06-45352777

Algemeen lid

Claudia Seymonsbergen

06-27500985

 

            Ouderraadsleden / klassenouders voor het schooljaar 2016-2017 zijn:       

Groep

Naam OR-lid

Ouder van

1A

Joëlle Goossens

Noëlle van Hulst

Timor Goossens

 Sam Frusch

2A

Regina Delnoij

Ilona Grond-Soons

Joke Rödiger

Sjors Delnoij

Lars Grond

Djulian Geraedts

2/3B

Francy Dautzenberg

Inge Vandewall

 Linda Janssen- Scharis

Claudia Seymonsbergen

 

Gijs in de Braak

Robin Gubbels

Marlou Janssen

Emma Timmers

 

3A

Marleen Roijen-Gonlag

 

Ingrid Schuivens

 

Gijs Roijen

Yarah Wendersteyt

4/5B

Marian Vankan

------------------------------------

Linda Bouwens- Hermans

Davy Vankan

 

 Teun van Es

4A

Sylvia Cortenraad- Gubbels

Sandra Vossen

Cindy Limpens- Sassen

Dewi Cortenraad

Bastiaan Crombach

Luuk Limpens

5A

Nicole Hollands

Saskia Provaas

Lynn Hollands

Ruben Provaas

6A

Bart van de Wauw

Sandra Moonen

Eneas Lang

Jasper Moonen

6/7B

Jaimie Grouwels

Janine Jacobs

Monique Soons- Smeets

------------------------------

Nicole Steinbusch

Isis Vroemen

 Koen Jacobs

Manouk Soons

 

 Eli Brandsma

7A

Imke Duijvestijn

Wendy Timmers

Inge Hofman-Wiekken

Lois Ubachs

Evy Timmers

Noa Duckers

8A

Desiree Damoiseaux

Yvonne Prevoo

Lilian Severins

Reno Goossens

Bente Okkersen

 Luca Severins

 

Wij zijn geregeld op zoek naar nieuwe Ouderraadsleden. Vindt U het leuk om actief mee te denken en mee te werken aan het organiseren van de verschillende activiteiten, neem dan eens vrijblijvend contact op met één van de bestuursleden van de Ouderraad. Wij beantwoorden graag al uw vragen. Ouderhulp is hard nodig (en super leuk....) U kunt de ouderraad ook  bereiken via email: orkirkeveldje@outlook.com