U bent hier

Praktische zaken

Aanmelden nieuwe leerling

Buitenschoolse opvang
Dol-Fijn

Leerplichtregels en verlof

Logopedie

Luizencontrole

Overblijven

Rapporten en oudercontacten

Schoolbenodigdheden en methodieken

Schooltijden

Trakteren op school

 

 

Huiswerklijn