U bent hier

Schooladviescommissie (SAC)

De SAC is adviseur en klankbord voor de directeur, en langs die weg voor de school. Hoewel de actualiteit aan bod komt, richten we ons vooral op ontwikkeling van de school en worden actuele onderwerpen altijd op de langere termijn bekeken. Gespreksonderwerpen liggen bijvoorbeeld op het gebied van organisatie, onderwijsvisie, personeelsontwikkeling, financiën, communicatie en relatie met ouders.

De SAC-leden vinden het belangrijk dat er met hun (beleids)adviezen ook daadwerkelijk iets gedaan kan worden. Plannen zijn belangrijk, maar we zijn zeker zo geïnteresseerd in resultaten. Daarom zijn steeds vaker niet alleen de directeur, maar ook enkele teamleden aanwezig bij bijeenkomsten. Hiermee bereiken we meer dingen tegelijk: in gezamenlijke discussie leren we elkaar beter begrijpen, komen daarmee tot betere ideeën én tot beter haalbare adviezen waarmee de school echt aan de slag kan – en daardoor ook aan de slag gaat.

De SAC bestaat uit zes ouders plus een vertegenwoordiger vanuit het kerkbestuur. Er zijn zo’n zes bijeenkomsten per jaar.

De deelnemende ouders in de SAC hebben elk hun eigen motivatie. Wat ze gemeen hebben is dat ze kennis of vaardigheden, maar vooral een visie en een positief-kritische, op samenwerking gerichte houding hebben, die de directeur en de school verder kunnen helpen.