U bent hier

Stichting Kinderopvang Nuth

Stichting Kinderopvang Nuth heeft al bijna 40 jaar ervaring in de opvang van kinderen.
Wij zijn door de jaren heen uitgegroeid tot een organisatie die diverse vormen van opvang verzorgt. Voor BredeSchool Schimortera is dat de Buitenschoolse Opvang De Dol-fijn en de peuterspeelzaal Jip en Janneke.

Peuterspeelzaal:

Voor de peuterspeelzaal streven wij het volgende na: een vertrouwde plek voor jonge kinderen die zich daar gedurende een paar uur per dag spelenderwijs kunnen ontwikkelen. Ze worden daarbij gestimuleerd door professionele leiding en vrijwilligers. Doordat kinderen in groepsverband met elkaar omgaan, maken ze zich sociale vaardigheden eigen. Allerlei activiteiten worden in groepsverband gedaan waarbij de persoonlijke aandacht voor elk kind niet uit het oog wordt verloren. Spelen is ontdekken en leren

BSO:

Als kinderen uit school komen, is het fijn als ze goed opgevangen worden. Wij zorgen ervoor dat ieder kind persoonlijke aandacht krijgt, zijn verhaal en ervaringen van die dag kan vertellen of gewoon even tijd voor zichzelf kan nemen. De tijd in de buitenschoolse opvang (bso) is vrije tijd en biedt kinderen de mogelijkheid om te ontspannen. Ze hebben de beschikking over een ruime hoeveelheid aan spel- en speelmateriaal en verschillende ruimtes die diverse mogelijkheden bieden. Op basis van steeds wisselende thema’s worden activiteiten georganiseerd en aangeboden.
Uiteraard wordt hierbij rekening gehouden met de verschillende leeftijden en interesses van de kinderen. Thema’s waarmee gewerkt wordt zijn o.a. kinderkunst, muziek en dans.
Binnen onze bso’s willen we de kinderen laten meedenken over- en betrekken bij de dagelijkse gang van zaken. Zo worden er geregeld “vergaderingen” met de kinderen belegd.