U bent hier

Tevredenheidsonderzoek

Doen we de goede dingen en doen we de goede dingen goed?

Als school zijn we voortdurend bezig met de verbetering van de kwaliteit van onze school. We staan regelmatig stil om de huidige stand van zaken te bepalen.
Kwaliteit is rekening houden met de verwachtingen van je ‘klanten’.
Voor ons als basisschool betekent dit , dat we u als ouders heel belangrijk vinden in het mede bepalen van onze kwaliteit en het kiezen van de richting waarin we ons als school willen ontwikkelen.
Naast de ouders zijn ook leerlingen onze klanten, net als externe educatieve partners. En als laatste in de rij, het schoolteam bestaande uit directeur, groepsleerkrachten en onderwijsondersteunend personeel.
In het schooljaar 2009-2010 werd voor alle Innovo scholen een tevredenheidsonderzoek uitgeschreven aan al die ‘klanten’.
De resultaten werden uitgewerkt in een uitgebreid rapport. Het team heeft een resume hiervan gemaakt, dit kunt u lezen in de bijlage.
Uit het rapport werden actiepunten gehaald. Een aantal punten werden meteen opgepakt terwijl de grotere items terug kwamen in de speerpunten voor de beleidperiode 2011-2015. De punten die meteen werden opgepakt hadden te maken met het feit dat we in september 2009 in het BredeSchoolgebouw getrokken zijn en nog niet alles klaar was. Een voorbeeld hiervan is de speelplaats die nog aangekleed moest worden met speeltoestellen en er nog enkele werkzaamehden verricht moesten worden. Ook de BSO zat toen nog niet in ons schoolgebouw. Buitenschoolse opvang de Dol-fijn  is in januari 2010 in ons gebouw gekomen.
We hebben met de ouders gecommuniceerd via extra brieven en in het informatieblad.