U bent hier

Veiligheid

Het schoolgebouw en aangrenzend terrein wordt jaarlijks tegen het licht gehouden m.b.t. de ARBO-voorschriften. De zogenaamde 'Risico en Inventarisatie vragenlijst' behandelt alle facetten van ons schoolgebeuren. Deze inventarisatie wordt uitgevoerd door Susanne Janssen (preventiemedewerker), welke daarbij in overleg treedt met de directie.

Fysieke veiligheid

‘t Kirkeveldsje heeft een aantal leerkrachten die gecertificeerde BHV-ers zijn (bedrijfshulpverlening). Zij hebben een basisopleiding gevolgd en gaan jaarlijks naar de herhalingstraining. Deze groep BHV-ers wordt aangestuurd door de preventiemedewerker van school. Bij het overleg van deze groep sluiten ook de leidsters van de peuterspeelzaal aan, die allen BHV gecertificeerd zijn.

Twee maal per jaar wordt een ontruimingsoefening uitgezet. De eerste oefening is aangekondigd en de tweede onaangekondigd.

Onze BHV-ers:

  1. Susanne Janssen
  2. Anjo Bouwens
  3. Ankie Lambrichs
  4. Manon Mertens
  5. Ine Nijsten
  6. Maud Huntjens
  7. Veronique Derrez
  8. Leon Grooten
  9. Joyce Savelkoul

Sociale veiligheid, beter omgaan met elkaar.

De school heeft een veiligheidsplan waarin allerlei onderdelen van veiligheid zijn opgenomen zoals het calamiteitenplan en ontruimingsplan. Ook is hierin de sociale veiligheid opgenomen. In het submenu  ‘ons onderwijs’  leest u hierover meer bij Beter omgaan met elkaar.
Wat is bv een time out plek, logboekje of verbeterbord.

Het veiligheidsplan kunt u terug vinden bij het submenu ‘ons onderwijs’.

Wat is een calamiteit?

Een calamiteit is een onverwachte en acute situatie waarbij een relatief grote groep personen betrokken is en waarbij de dagelijkse gang van zaken ontwricht wordt. Er is een crisisteam samengesteld en in een draaiboek is een basis gelegd voor houvast en handelen tijdens calamiteiten. Uiteraard kan ontruiming een van de acties zijn.

Het crisisteam bestaat uit de volgende personen:
Anita Heiligers (directeur), Susanne Janssen (preventiemedewerker) en de cluster coördinatoren: Marjo Bessems, Susanne Janssen en Inge Ubaghs.