U bent hier

Wie is wie

Oudergeleding

Wendy Timmers-Habets

Ik ben getrouwd met Rob, mama van Evy en Jurre, woonachtig op de Kleverberg.
Als geboren en getogen Schimmertse heb ik in de periode 1980-1986 al een groot deel van mijn tijd met veel plezier op ‘t Kirkeveldsje doorgebracht.
Toen ik wat ouder werd kwam het besef dat, wil je iets in stand houden, en dan zeker in de dorpen, je mensen nodig hebt die zich daarvoor inzetten en aan die activiteiten willen deelnemen. Dat resulteerde oa in het feit dat ik meer dan 10 jaar jeugdleidster bij de meisjes van de voetbalclub geweest ben, mijn 25-jarig jubileum als (hoofd-)leidster van KVW achter me ligt, en graag zo veel mogelijk activiteiten in het dorp bezoek. Toen ik samen met Rob onze eigen kinderen kreeg vond ik het belangrijk en interessant om me ook voor zaken waar zij belang bij hebben in te zetten, te beginnen met school. Ik gun ieder kind net zo’n fijne schoolperiode als dat ik hier indertijd gehad heb, en ik hoop dat ik door mijn deelname aan de MR hier een steentje aan kan bijdragen.

Jacqueline Pütz-Ackermann

Mijn naam is Jacqueline Pütz-Ackermann, mama van Hanna. Ik ben getrouwd met Mark en wij wonen als gezin sinds 2010 met veel plezier in Schimmert. Sinds 2000 ben ik docent Spaans op het Grotius College te Heerlen. In de MR wil ik mede zorg dragen voor een goede communicatie tussen directie, onderwijzend personeel, kinderen en ouders. Daarbij wil ik kritisch kijken naar de omgang en het welbevinden van de kinderen binnen de brede school. De ontwikkeling van de kinderen is tijdens de basisschool immers erg belangrijk. Uit ervaring als docent weet ik hoe belangrijk een positieve begeleiding en goed onderwijs is voor een soepele en goede overgang naar het voortgezet onderwijs.

Inka Dautzenberg 

Ik ben Inka Dautzenberg, ik ben de moeder van Lisan, Chris en Thies Stijnen. Sinds het einde van het schooljaar 2014-2015 ben ik lid van de MR. Nu mijn eigen kinderen al een tijdje hier op school zitten en er ook nog een tijd zullen blijven,vind ik het leuk en waardevol om zelf meer actief betrokken bij school te zijn. Lid worden van de MR spreekt mij aan omdat je als MR lid op de hoogte bent van de overwegingen van het schoolbestuur om bepaalde beslissingen te nemen, maar zeker ook de actieve rol die MR leden hebben in meedenken, in gesprek gaan en waar nodig adviseren. Ik hoop hiermee een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van het onderwijs en het plezier waarmee de kinderen naar school gaan.

Leerkrachtengeleding

Marjo Bessems

Anjo Bouwens

Mijn naam is Anjo Bouwens. Sinds augustus 1979 ben ik werkzaam in het onderwijs en m.i.v. augustus 1989 op ’t Kirkeveldsje.
Ik heb in diverse groepen gewerkt, m.n. groep 7, groep 3 en groep 8en momenteel in groep 6/7.
Het is voor mij belangrijk dat kinderen graag naar school komen en zich veilig voelen. Dat is een voorwaarde om je te kunnen ontwikkelen. In de klas leren we van en met elkaar en gaan daarbij uit van ieders unieke talenten en mogelijkheden.
Als lid van de MR  (aug. 2013) wil ik, samen met ouders, meedenken over allerlei onderwerpen die bijdragen aan een goed functionerende school, waar het fijn is om te spelen, te leren én te werken.

Veronique Derrez

Als nieuw MR lid wil ik me graag even aan u voorstellen. Mijn naam is Veronique Derrez, ben 33 jaar en heb drie kinderen. Ik ben sinds schooljaar 2014/2015 op deze school begonnen en werk in groep 7/8. Sinds 2005 ben ik werkzaam in het onderwijs. Op mijn vorige werkplek heb ik meerdere jaren als MR lid gefunctioneerd. Ik heb dit altijd graag gedaan en heb ervaren dat je dan "samen" met ouders aan een plan werkt. Als MR lid wil ik graag een luisterend oor zijn en een bijdrage leveren aan een goed leef-, leer- en werkklimaat.

Manon Mertens

Mijn naam is Manon Mertens.

Sinds 2011 werk ik met veel plezier op deze school.Momentel ben ik leerkracht in groep 5/6 en in  mijn 21-jarige loopbaan, heb ik voornamelijk lesgegeven in onder- en middenbouwgroepen. Naast werken met kinderen, probeer ik me ook zoveel mogelijk bezig te houden met onderwerpen binnen school, die betrekking hebben op de bevordering van de sociaal emotionele groei van onze leerlingen (bv. SWPBS). Zitting nemen in de MR is voor mij een manier om naast het overleg met collega's, ook samen met ouders kritisch te kijken naar wat school nodig heeft om deze groei optimaal te houden. Ik verwacht dat deze MR periode een lerende periode voor mij zal zijn, waarbij ik ook op een andere manier naar onderwijs en de organisatie zal moeten kijken.