U bent hier

wie is wie

WIE?
WAT?
SCHIMORTERA!

De werkgroep Schimortera bestaat uit een aantal personen uit de verschillende participanten (groepen die samenwerken in het gebouw Schimortera).
Zij komen een zestal keren per jaar bij elkaar en praten onder andere over de dagelijkse gang van zaken. Dat zijn bijvoorbeeld: het poetsen, een reparatie, het sneeuwruimen, het gebruiken van elkaars lokalen, de speelplaats, enzovoort.

De werkgroep bestaat uit de volgende leden: Anita Heiligers en Inge Ubaghs namens basisschool ’t Kirkeveldsje, Raymond Soons en Laurens Zeegers namens Jong Nederland, Cindy Hahn namens de Bibliotheek, Joke Smeets namens peuterspeelzaal Jip en Janneke en Anja Schouteten namens buitenschoolse opvang Dolfijn.