U bent hier

Informatieblad 448Op naar een nieuw schooljaar

Achter de schermen nemen de voorbereidingen voor het schooljaar 2017-2018 steeds duidelijkere vormen aan. Een van de zaken die afgelopen week duidelijk is geworden is de groepsindeling voor komend jaar. Deze willen we met u delen.

De volgende groepen zullen worden gevormd:

Groep 1/2A
Groep 1/2B
Groep 3A
Groep 3B
Groep 4A
Groep 5A
Groep 5B/6B
Groep 6A
Groep 7A
Groep 7B/8B
Groep 8A

Zodra de personele invulling duidelijk is, wordt u hiervan op de hoogte gebracht.


Het vierde thema van Natuur & techniek van dit schooljaar: ‘Water’

Dit schooljaar zijn we binnen het vakgebied Natuur en techniek gestart met het werken met thema’s door de hele school. Het eerste thema ‘Bouwen’ is opgezet samen met de BredeSchool partners. Daarna volgden de thema’s ‘Het heelal’ en ‘Het menselijk lichaam’.
Voor de laatste periode van het schooljaar is gekozen voor het thema ‘Water’.

Werkwijze binnen het thema:

De werkwijze is anders dan werken vanuit een methode, namelijk: ontdekkend en onderzoekend leren. Bij ontdekkend leren wordt thematisch gewerkt en wordt nieuwe kennis in een context geplaatst. Hierdoor leren kinderen verbanden te zien. Door nieuwe kennis en vaardigheden te verbinden aan eerder verworven kennis, beklijft het beter. Daarnaast onthoudt een kind de leerstof beter wanneer hij het zelf ontdekt. 

Ontdekkend leren is actief leren. De kinderen leren zelfstandig denken en handelen. Ze leren initiatieven nemen, plannen, uitvoeren en reflecteren. De leerlingen ontdekken de zin van het leren en ze leren van en met elkaar. Ontdekkend leren maakt gebruik van coöperatief leren. Coöperatief leren heet ook wel samenwerkend leren. Dit wordt gestimuleerd door coöperatieve werkvormen, waarbij kinderen in tweetallen of groepjes werken. Coöperatief leren maakt gebruik van de verschillen tussen kinderen. De kinderen zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar.

Prikkelende opening van het thema:

Elk thema wordt op een prikkelende manier geopend. Zo werd het thema ‘Bouwen’ onder andere geopend met een toneelstukje door de leerkrachten. Bij het thema ‘Het heelal’ werd het plafond in de gemeenschappelijke hal omgetoverd tot een donker geheel met een lichtspel. Bij ‘Het menselijk lichaam’ werd gestart met een filmpje onder andere over het ontstaan van de oermens. Afgelopen maandagmiddag was dan het thema ‘Water’ aan de beurt. Dhr. Meurders, professioneel carver, heeft door middel van Icecarving midden op het schoolplein van een grote blok ijs een mooie zwaan gemaakt.

Afsluiting van een thema

Elk thema wordt op een eigen manier afgesloten. Het thema ‘Bouwen’ werd afgesloten met een tentoonstelling waarin werkjes van kinderen te zien waren. Het thema ‘Het heelal’ werd afgesloten met presentaties en voor het thema ‘Het menselijk lichaam’ werd door groep 8 een film gemaakt met opnames door de hele school.

Het thema ‘Water’ loopt van 15 mei tot en met 30 juni . De afsluiting is nog even een verrassing! 


In de prijzen gevallen!

Afgelopen woensdag hebben een aantal leerlingen van groep 8 deelgenomen aan het Scholieren Atletiektoernooi Parkstad. Ondanks de hoge temperaturen hebben zij veel plaatsen op het podium weten te bemachtigen:

Jongens allround
1e plaats: Teun Bonnema
3e plaats: Jamie Habets
5e plaats: Raf Otten

Meisjes allround
2e plaats: Maren Goossens

In de teams hebben ze de 2e, 3e en 5e plaats gehaald.

Gefeliciteerd met deze overwinning groep 8! Jullie zijn toppers!


Bedankt!

Vrijdag 7 april hebben meer dan 200 deelnemers (kinderen en (groot)ouders) mee gekiend tijdens het jaarlijkse kinderkienen. En uiteraard gingen velen met een mooie kienprijs of een tombolaprijs naar huis!
Deze kienmiddag en -avond wordt door de ouderraad georganiseerd maar zou niet mogelijk zijn zonder sponsoren en begunstigers uit Schimmert. Deze mensen en bedrijven steunen ons vaak al jaren met prijzen, tegoedbonnen of een financiële bijdrage. Daarom via deze weg: heel veel dank aan onze gulle sponsoren!
Zeker ook dank aan alle kinderen en (groot)ouders die mee gekiend hebben. Jullie hebben met zijn allen een heel mooi bedrag voor de Ouderraad bij elkaar gekiend. Daar kunnen we veel leuke activiteiten voor organiseren zoals Sinterklaas, Kerst, carnaval, koningspelen en klassen-uitstapjes.


  • ... De leerlingen van groep 7 afgelopen week hun praktisch verkeersexamen hebben afgelegd? Ze zijn allemaal geslaagd! Hartelijk gefeliciteerd!
  • ... er een foutje stond in het vakantierooster 2017-2018? De kerstvakantie begint natuurlijk op 25-12 2017.