U bent hier

Informatieblad 451Bezoek van de leerplichtambtenaar

Drie maal per jaar brengt de leerplichtambtenaar een bezoek aan onze school. De derde en laatste keer was op dinsdag 6 juni. De aandacht werd o.a. gevestigd op te laat komen en afmeldingen. De leerplichtambtenaar bekijkt de registratie van te laatkomers omdat dit ongeoorloofd verzuim is. Het effect van te laat komen is groter dan wordt ingeschat. Voor het kind zelf is het niet prettig maar ook niet voor de rest van de groep.  

Naast het te laat komen is ook doktersbezoek of bezoek aan de orthodontist aan de orde geweest. Deze bezoekjes vinden vaak tijdens schooltijd plaats. Soms is het niet mogelijk een ander moment in te plannen, dat is bij ons bekend. Maar de duur van de afwezigheid kan wel beperkt worden. Bij een bezoekje aan de huisarts kunt u het kind vlak voor de afspraak ophalen en ook daarna weer terugbrengen. Ook voor een bezoek aan specialist is meestal geen hele dag nodig. Wij verzoeken u de afwezigheid te beperken tot het hoog noodzakelijke.


Prikactie primair onderwijs op 27 juni

Via Isy hebt u de informatiebrief over de prikactie ontvangen.

In het kort nog een keer de concrete invulling voor onze school:

Wat gebeurt er op 27 juni op onze school, ’t Kirkeveldsje?

Wij doen mee aan de prikactie. Dat betekent dat het eerste uur, tot half tien, de school gesloten is. 
Ook zullen 2 leerkrachten naar Den Haag afreizen waar leerkrachten en ouders elkaar zullen ontmoeten en een petitie wordt aangeboden aan de politiek. De petitie kan door iedereen binnen en buiten het onderwijs ondertekend worden.

We zouden het fijn vinden als u ondertekent.
Dat kan middels volgende link: http://www.pofront.nl/petitie/


Even voorstellen…

 

Hallo Lezers,

Via deze weg mag ik mijzelf aan jullie voorstellen. Mijn naam is Ward Hermans. Ik ben een 4e jaars Pabo student van 31 jaar, en jawel, ook al schrijven de media dat we op uitsterven staan, ik ben toch echt een man. Na jaren ervaring met het werken met kinderen, van oppassen tot instructie in de buitensport, besloot ik mezelf te bekwamen en mijn lesbevoegdheid te halen om als leerkracht basisonderwijs aan de slag te kunnen. Vanaf het volgende schooljaar zal ik daarvoor in de combinatieklas 5/6 te vinden zijn. Tijdens het tweede semester hoop ik dagelijks vanuit mijn woonplaats Maastricht naar Schimmert te mogen komen voor mijn lioperiode. Ik zie er erg naar uit!


Gevonden voorwerpen

Zoals u kunt zien is de bak 'gevonden voorwerpen' weer goed gevuld. Kom kijken of er iets van u bij is. 30 juni gaat alles weg.


Herinnering strippenkaarten

Op maandag 3 juli vanaf 8.00 uur kunt u de laatste keer dit schooljaar strippenkaarten kopen voor de Tussen Schoolse Opvang (overblijven). Besteed hier even aandacht aan! Wellicht heeft uw kind er nog een nodig.


  • … op de ramen van het lokaal van Jong Nederland de ontwikkelingen van het thema Water te zien zijn?
  • ... Mad Science ook zomerkampen organiseert? Check hun magazine voor meer info.
  • ... alle hulpouders op 30 juni uitgenodigd zijn om koffie te komen drinken? Heeft u in het afgelopen schooljaar, op welke manier dan ook, geholpen op school bent u op 30 juni om 10.45 uur van harte welkom. We kunnen dan onder het genot van een hapje en een drankje het schooljaar de revue laten passeren. Geef even door als u komt: ankie.lambrichs@innovo.nl

Ingezonden stuk: