U bent hier

Informatieblad 452


Reminder

Dinsdag 27 juni a.s.: staking eerste uur. De school is open vanaf 9.30 uur

Heeft u de petitie al ondertekend? We zouden het fijn vinden als u dit doet.
Het kan middels volgende link: http://www.pofront.nl/petitie/Voortgang organisatie schooljaar 2017-2018

Inmiddels zijn we bezig met de laatste puntjes op de i te zetten rondom de schoolorganisatie. We zullen deze laatste weken in dit infoblad communiceren waarover meer duidelijkheid is.

Indeling kleutergroepen en inzet onderwijsassistente

We gaan twee kleutergroepen maken. Groep 2 met 27 leerlingen en groep 1 waarbij gedurende het gehele schooljaar vier jarigen instromen. Deze groep 1 start met 17 kleuters in augustus. Rond februari is de groep uitgebreid naar 27, 28 kleuters en zal gezorgd worden voor ondersteuning. Dat is de periode dat de lio student in groep 5/6 zelfstandig de groep draait. Juffrouw Manon kan dan ondersteuning in de kleutergroepen bieden.

De onderwijsassistente, Rachel van Erp, zal ondersteunend worden ingezet in de groepen 4 tot en met 7/8.


Verslag leerlingenpanel

Vorige week kwam het leerlingenpanel voor de vierde en tevens de laatste keer van dit schooljaar bij elkaar. Vooraf had elk panellid een korte vragenlijst ingevuld over de ervaringen met het panel. Ze kregen acht vragen. Twee vragen zijn eruit gelicht om op door te vragen. Op de vraag: Vind je dat er wat gedaan is met de ideeën die jullie hadden in de leerlingenraad? werd 100% ja op gescoord. SUPER!!  De vragen waar we op doorgevraagd hebben waren:

Was het net zoals je van te voren had gedacht?

Ze hadden niet gedacht dat het zo serieus was. Ze hadden gedacht dat ze gewoon bij elkaar zouden zitten en wat vertellen. Maar er komen echte onderwerpen aan bod en dat vinden ze goed. Doordat deze onderwerpen  naar voren komen leren ze er ook over bv. Actief Burgerschap. Vooraf wisten ze niet wat dit was.  Maar het is ook gezellig tijdens de bijeenkomsten en dat hadden ze ook niet verwacht. Wat lekkers en er wordt ook flink gelachen tussendoor.

Vond je dat er goede onderwerpen waren?

Achteraf gezien vinden de leerlingen het wel handig om onderwerpen aangedragen te krijgen. Ze kunnen dan vooraf in de groep bespreken wat er naar voren moet komen.

De overige vragen werden duidelijk en positief ingevuld:

Hoe vond je het om in de leerlingenraad te zitten?
Wat vond je van de bijeenkomsten?
Wat vond je goed aan de bijeenkomsten?
Wat vond je minder goed aan de bijeenkomsten?
Wat zijn je tips voor een nieuwe kandidaat van de leerlingenraad?

Na het bespreken van de vragenlijst kwam het werken met de thema’s binnen Natuur en techniek aan bod.

Wat vonden jullie van de thema’s? Bouwen,  heelal, menselijk lichaam en water.

Niet alle thema’s waren leuk maar wel goed en leerzaam. Ook interessant. Door de thema’s  kun je meer leren, krijg je meer informatie ook over wat jezelf als vraag hebt bij dat thema. Door zelf een onderzoeksvraag te maken die past bij het thema is het heel erg leerzaam.  Je krijgt dan antwoord op iets wat je graag wil weten. Je eigen richting kiezen dat is leuk. De thema’s werden verschillend ervaren. Voorbeeld bouwen erg leuk omdat je dan iets kon doen, maken. Bij thema water was de opening echt sjiek. Er kwam iemand van buiten iets doen.

De thema’s waren verrassend en spannend maar wel veel thema’s in een jaar, je had te weinig tijd ervoor.

Wat vond je van de werkvormen en de les?

Het was leuk om met anderen samen te werken. Ook als je moet samenwerken met iemand die je eigenlijk niet zo leuk vindt. Dan leer je die beter kennen. Ook bij de afronding, werkstuk of presentatie was het samenwerken en dat hadden we niet verwacht. Dat was erg leuk. Iedereen is bezig.  Ook al ging het samenwerken niet altijd goed dan moet je wat water bij de wijn doen. Maar samenwerken is wel moeilijk.  Je moet een goede planning maken. Ja soms doet iemand alles in het groepje, niet altijd eens met elkaar. Iets zelf bedenken, maken is erg leuk.

In het volgend infoblad zullen we iets vertellen over de schoolontwikkelingen van volgend schooljaar. Daarin kunt u ook iets lezen over de voortgang van Natuur en techniek.

Dank aan het leerlingenpanel voor alle enthousiasme en inbreng tijdens de bijeenkomsten. 


Herhaalde oproep
Vacature verkeerscoördinator

Kleine en grote kinderen en hun ouders kunnen veilig oversteken bij het begin en het einde van de school op de oversteekplaats. Hiervoor zorgen de brigadiers! Een belangrijke schakel tussen de brigadiers en de school is de verkeers-coördinator. Dit is een ouder die ieder schooljaar de instructie van de brigadiers coördineert! Dit is nu Saskia Eggen. Na 5 jaar stopt zij er mee omdat haar jongste zoon naar de middelbare school gaat.
Wie wil deze rol van haar overnemen?

Wat houdt het precies in?

  • De coördinatie van de instructie. Deze wordt verzorgd door de vrijwillige politie samen met Veilig Verkeer Nederland.
  • Samen met een groepje ouders incidentele controles uitvoeren bij de brigadiers aan de St. Remigiusstraat.

Voor meer informatie kunt u  terecht op school en bij Saskia Eggen. (saskia.eggen@kpnmail.nl 045-4042797)


Pastoor komt koffie drinken....

Vandaag kwam meneer pastoor op de koffie. Nietsvermoedens kwam hij binnen en werd verrast door alle kinderen van de school die 'lang zal ze leven' voor hem zongen en hem tekeningen aanboden. Dit alles ter gelegenheid van zijn 50 jarig priesterjubileum en zijn aanstaande 80ste verjaardag.


Casino Night 2017- Schoolverlatersdagen groep 8


  • … Mees uit groep 6/7B vorige week een operatie aan zijn buik heeft gehad? Gelukkig is hij  weer thuis om daar verder te herstellen. We wensen hem veel beterschap en hopen Mees gauw weer terug te zien op onze school.
  • … de oma van Lara en Nina Smeets (groep 6/7b, groep 4) is overleden. Wij wensen jullie en je familie veel sterkte bij dit grote verlies. 

Ingezonden stuk: