U bent hier

Informatieblad 456


Staat het in uw agenda?

 • woensdag 13-09: Studiedag. Alle leerlingen hebben vrij!
 • maandag 18-09: Infoavond groep 3 en 4 om 19.30 uur.
 • dinsdag 19-09: Infoavond groep 5 en 6 om 19.30 uur.
 • woensdag 20-09: Infoavond groep 1, 2, 7 en 8 om 19.30 uur.
 • donderdag 21-09: Schoolreis.

Gouden weken en cyclus oudergesprekken.

We zijn het schooljaar gestart met de groepsbevorderende activiteiten in de Gouden Weken. De Gouden Weken zijn de eerste zes weken van het schooljaar. Ze zijn bij uitstek geschikt om een fundament neer te zetten voor een goede groepsvorming. Binnen deze weken krijgt u tijdens de algemene informatieavond zicht op het leerstofaanbod en het reilen en zeilen van de groep.
Tijdens de Gouden Weken worden ouder-vertelgesprekken georganiseerd. In februari/maart en juni wordt het rapport aan de kinderen van de groepen 3 tot en met 8 meegegeven en worden alle ouders uitgenodigd voor een vorderingen-gesprek, ook de ouders van kleuters. In november en mei is voor de groepen 3 tot en met 8 een ‘Kijkmoment’ ingepland. Dan kunnen ouders schriften en werkboeken inkijken en zich alvast een beeld vormen.

Tijdens het ‘Oudervertelgesprek’ willen we u in de gelegenheid stellen om aan te geven hoe uw kind is, welke interesses hij/zij heeft en wat hij/zij nodig heeft om zo optimaal mogelijk te kunnen functioneren binnen de nieuwe groep. Afgelopen schooljaar hebt u daarvoor een vragenlijst ontvangen. De bevindingen werden verwerkt in een woordweb. Het is de bedoeling dat u dit voorafgaand aan het gesprek met steekwoorden invult. Onze suggestie is om het samen met uw kind te doen. Aanwijzingen voor het invullen van de onderdelen zijn te vinden op de achterzijde. Het ingevulde woordweb van vorig schooljaar kan voor u een hulpmiddel zijn. U krijgt het nieuwe woordweb uitgereikt op de info avond en kunt u de week erna (week 39) inleveren bij de eigen leerkracht.
Het inplannen van de oudergesprekken zal op dezelfde manier plaatsvinden als de afgelopen jaren, namelijk via Isy. Vanaf maandag 18 september om 18.00 uur kunt u intekenen. De data voor de oudergesprekken en kijkmomenten vindt u op de schoolkalender.

Mocht u nog vragen hebben, horen we deze graag. U kunt daarvoor bij de groepsleerkrachten of de directeur terecht.


Vooraankondiging stakingsactie op 5 oktober

Afgelopen dinsdag is duidelijk geworden dat PO in Actie oproept tot een staking op donderdag 5 oktober 2017. Stichting Innovo steunt de actie omdat de claim van PO in Actie op gelijke honorering met voortgezet onderwijs terecht is.

In het kort hetgeen we nu al namens Innovo kunnen melden:

 • op 5 oktober wordt er in al de Innovo scholen geen onderwijs verzorgd;
 • medewerkers worden in staat om deel te nemen aan de actie(s);
 • ouders/verzorgers zullen zelf moeten zorgdragen voor de opvang van de kinderen die dag;
 • ouders worden middels brieven in de loop van de volgende week verder geïnformeerd.

 • … we inmiddels alweer twee weken naar school gegaan zijn? Ouders van kinderen van groep 3 die nog mee naar binnen komen verzoeken wij, samen met het kind eraan te werken, dat het kind zelf naar binnen komt
 • … de schoolmis, gepland aanstaande dinsdag, wegens onvoorziene omstandigheden niet doorgaat? We houden u op de hoogte over een eventueel nieuwe datum.

Ingezonden stukken: