U bent hier

Rectificatie informatieblad 468


Kerstviering 22 december 2017

Per abuis is er een verkeerd artikel geplaatst. Bij deze de juiste tekst.

Op 22 december hebben we kerstviering op school. 
Die dag komen de kinderen ’s morgens gewoon om 8.30 uur naar school. De schooldag eindigt voor de onderbouw om 11:45 uur en voor de bovenbouw om 14.00 uur, dat betekent dat alle kinderen van groep 5 t/m 8 tussen de middag overblijven.
De dag wordt als volgt ingevuld:

8.20 uur         Inlooptijd. De kinderen komen naar school en gaan naar hun eigen groep.
8.50 uur         Vertrek naar gemeenschapshuis.
09:15 uur       Start gemeenschappelijke viering.
10:45 uur       Start Brunch onderbouw
11:30 uur       Start Brunch bovenbouw
11:45 uur       Einde kerstactiviteit groep 1 t/m 4
14:00 uur       Einde kerstactiviteit. Alle bovenbouw kinderen gaan naar huis/worden opgehaald.

Wilt u als klassenouder bij de voorstelling aanwezig zijn, dan bent u van harte welkom. In verband met de benodigde hulp tijdens de lunch en het lopen naar en van het gemeenschapshuis, zou het fijn als u als klassenouder bij de desbetreffende leerkracht aangeeft of u aanwezig bent deze ochtend/ dag.

Voor het maken van de brunch-hapjes hebben we volop hulp nodig van ouders. Heeft u affiniteit met koken en interesse in het maken van heerlijke koude hapjes, geef u dan op door middel van een reactie op dit bericht. 
U kunt zich aanmelden tot en met 15 december. Dit kunt u doen door rechtstreeks naar de leerkracht van uw kind een mail te sturen. De leerkracht zal vervolgens contact met u opnemen. De gemaakte hapjes kunt u om 8.30 uur afgeven in de klas. Het is de bedoeling dat de ouders van kinderen met een dieet c.q. allergie zelf hapjes maken voor hun kind en deze in de ochtend naar school brengen.

Team BS. ’t Kirkeveldsje