U bent hier

Informatieblad 470


Administratie overblijven via ISY

Zoals wij u al eerder hebben laten weten gaan wij vanaf maandag 5 februari 2018 over op het systeem van Isy School voor de administratie van het overblijven. Dit betekent dat u vanaf maandag 8 januari de overblijfbeurten voor uw kind(eren) via Isy kunt inplannen en betalen. Een overblijfbeurt kost € 1,35. Per IDeal betaling worden er € 0,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bijvoorbeeld: 100 overblijfbeurten kosten € 135,50 (inclusief € 0,50 cent administratiekosten).

In de week van 5 februari zullen wij de resterende strippen op de strippenkaart die uw kind nog tegoed heeft terugbetalen.

Het door u gekochte tegoed gebruikt u om de overblijfbeurten van uw kind(eren) te betalen. Kinderen die overblijven zonder dat ze zijn aangemeld, worden door de school alsnog aangemeld waarna u een bericht van Isy ontvangt.

Het is voor de veiligheid van uw kind van belang dat hij/zij op de juiste manier wordt aangemeld. Het zou namelijk kunnen voorkomen dat leerlingen het schoolterrein verlaten en ze, omdat ze niet voor overblijven zijn aangemeld, niet worden gemist. Hebt u uw kind aangemeld en is het ziek, dan kunt u hem/haar voor 11.00 uur (let op: instructievideo geeft 11.30 uur aan) afmelden via Isy. Doet u dat niet, dan wordt het tarief voor die overblijfbeurt toch bij u in rekening gebracht.

Isy kijkt regelmatig of u over voldoende tegoed beschikt om de ingeplande overblijfbeurten voor de komende week te betalen. Mocht dat niet het geval zijn, dan ontvangt u van Isy een bericht met het advies nieuw tegoed te kopen.

Als u dan geen tegoed bijkoopt, ontvangt u weer een bericht wanneer uw tegoed niet voldoende is om de komende week te voldoen. Mocht u dan geen nieuw tegoed kopen, dan waarschuwt Isy u op het moment dat uw overblijftegoed nog maar 1 overblijfbeurt dekt.

Als u meer overblijfbeurten gebruikt dan u tegoed heeft gekocht, dan blokkeert Isy uw overblijfaccount. U mag dan geen gebruik meer maken van het overblijven tot u uw kind weer aanmeldt en het tekort hebt aangevuld. Wij gaan er echter vanuit dat u het niet zover laat komen.

Kijk via onderstaande link de instructievideo om stap voor stap te bekijken hoe u zich kunt aanmelden en hoe deze module werkt. https://vimeo.com/170585298

Mocht u de app op uw telefoon willen downloaden verwijzen wij u naar deze link met de handleiding onder het kopje gebruikerstips http://handleiding.isy-school.nl/ .

Bij vragen kunt u terecht bij het overblijfteam of bij de helpdesk van Isy School op nummer 0800 56 666 65 of via e-mail support@isy-school.nl .

Wij wensen u veel gebruikersgemak toe! 

Met vriendelijke groet,

Team overblijven Basisschool ‘t Kirkeveldsje


  • … wij vanaf 5 februari registratie en betaling van overblijven via Isy laten verlopen? In dit infoblad informeren wij u over de gang van zaken. Die informatie volgt ook nog een keer op Isy. Op 8 januari is de laatste keer verkoop van de 'oude’ overblijfkaarten. De kinderen die nog een kaart nodig hebben krijgen van de overblijfgroep een briefje mee naar huis. Pas de aankoop van overblijfkaarten daarop aan.
  • … de ouders van de leerlingen van groep 8 na de kerstvakantie geïnformeerd worden over de deelname van school, groep 8, aan Peil Engels? Dit is een onderzoek, peiling van Engels aan het einde van het basisonderwijs, uitgezet door de inspectie van het onderwijs.
  • … de opa van Marthe en Yarah Wendersteyt overleden is? Wij wensen hen veel sterkte en kracht toe in deze moeilijke tijd!


Ingezonden stuk: