U bent hier

Informatieblad 472


Staat het in uw agenda?

 • Maandag 22 januari: Info/aanmeldingsavond voor peuters/kleuters vanaf 19.30 uur.
 • Maandag 5 februari: start administratie overblijven via Isy-schoolinfo. Voor meer info zie verderop in het infoblad.
 • Vrijdag 9 februari: Schoolcarnaval met aangepaste schooltijden. Ook hierover meer info verderop.

Onderwijsdag Verkeer.

Beste ouders,

Woensdag 17 januari mocht ik als verkeersouder, samen met juf Maud, deelnemen aan de Onderwijsdag Verkeer. Het bleek een interessante dag met verschillende workshops gegeven door bevlogen mensen. Ik vond het echt inspirerend om te zien hoe er in onderwijsland nagedacht wordt over kinderen en verkeer. Er kwamen verschillende lesprogramma's, ideeën en praktische tips aan bod om dit thema zo goed mogelijk aan onze kinderen over te brengen. Verkeerseducatie is echter niet de taak van de docenten alleen maar natuurlijk ook van ons als ouders. Laten we samen van de 0 een punt maken! 0 slachtoffers in het verkeer, daar kunnen we samen aan werken!

Astrid Vroemen Verkeersouder.


Carnaval

Het carnavalsprogramma, opgezet door een werkgroep van de ouderraad, bevalt al enkele jaren goed. Dit schooljaar zal dan ook weer een schooloptocht ingepland worden, samen met andere activiteiten. Voor het uitroepen van de schoolprins- en prinses en de gehele omlijsting is de samenwerking met de Taarbreuk weer uitgezet. Fijn dat het elk jaar zo geregeld wordt.

Ouders zijn van harte welkom om mee te doen en begeleiding bij de optocht zou fijn zijn. Ook is de ouderraad nog op zoek naar mensen die een instrument bespelen en willen meelopen in de optocht. U kunt zich hiervoor opgeven bij de ouderraad.

De schooltijden zijn als volgt:

 • Groepen 1 tot en met 4 van 10.00 uur tot 13.00 uur.
 • Groepen 5 tot en met 8 van 10.00 uur tot 15.00 uur.

De groepen 5 tot en met 8 hebben een doorlopend programma en komen tussen de middag niet thuis. Voor de groepen 1 tot en met 4 eindigt het programma om 13.00 uur, zij lunchen thuis.
Invulling van het programma volgt in een later bericht. Het zou wel fijn zijn als ouders meelopen met de optocht die gaat plaatsvinden van circa 12.00-13.00 uur.

Wat is belangrijk voor ouders?

We starten om 10.00 uur. Dat betekent dat het tussendoortje van de ochtend thuis genuttigd wordt. Het is ook zeker voor de kinderen van de groepen 1 tot en met 4 verstandig om thuis nog even iets te eten/drinken want voor hen loopt het programma door tot 13.00 uur en zij lunchen daarna thuis.

Alle kinderen zijn om 10.00 uur op school, leerkrachten vullen de absentielijsten in.
De groepen 1 tot en met 4 gaan dan gezamenlijk naar ’t Weverke.
Voor hen start dan de springochtend. Tijdens deze ochtend worden ze getrakteerd door de prins van De Taarbreuk, drinken wordt verzorgd door de ouderraad. De groepen 5 tot en met 8 sluiten daarbij aan om 11.45 uur. Gezamenlijk beleven we dan het uitroepen van de schoolprins en prinses. Meteen daarna worden de jassen aangetrokken en wordt de opstelling voor de optocht gemaakt. Per groep. Het zou fijn zijn als ouders helpen met aantrekken van de jassen. Het schoolprinsenpaar zal op een unieke manier vervoerd worden in de optocht.
De optochtroute: ´t Weverke - St. Remigiusstraat – Knolwei - Koster Jacobsstraat – Rooseveltstraat - St. Remigiusstraat.
Ouders worden verzocht rekening te houden met parkeren in deze straten, ook bij het ophalen van de kinderen.
Ontbinding van de optocht om 13.00 uur op het schoolplein. Voor de groepen 1 t/m 4 eindigt hiermee de schoolcarnaval. De kinderen van de groepen 5 t/m 8 gaan naar ’t Weverke waar de lunch voor hen verzorgd wordt. Hun springmiddag, afgewisseld met acts van de kinderen, eindigt om 15.00 uur. OOK HIERBIJ ZIJN OUDERS VAN HARTE WELKOM.

De aandachtspunten op een rij:

 • Kinderen hebben die dag geen geld nodig. Er wordt gezorgd voor drinken en een traktatie. Er hoeven dus geen schooltassen mee.
 • Het is handig thuis voor aanvang van school nog even een kleinigheidje te eten.
 • Kinderen van de groepen 5 tot en met 8 krijgen een lunch aangeboden door de ouderraad, ook voor drinken wordt gezorgd. Ze hoeven zelf niets mee te nemen. Ook geen energiedrankjes.
 • De aanwezigen drinken pas alcohol NA 15.00 uur.
 • Na 15.00 uur draagt de school geen verantwoording meer voor kinderen die in ’t Weverke blijven.
 • Geweren, sabels of andere carnavalsattributen die daarop lijken blijven thuis.
 • Bij slecht weer vervalt de optocht en is er een alternatief programma in ’t Weverke.

Administratie TSO via Isy-schoolinfo – een reminder!

Zoals wij u al eerder hebben laten weten gaan wij vanaf maandag 5 februari 2018 over op het systeem van Isy School voor de administratie van het overblijven. Dit betekent dat u vanaf maandag 8 januari de overblijfbeurten voor uw kind(eren) via Isy kunt inplannen en betalen. Het is van belang dat u voor 5 februari het leerlingprofiel van uw kind(eren) heeft ingevuld, de overblijfbeurten gekocht heeft en de (eventueel vaste) overblijfbeurten geregistreerd heeft.

Een overblijfbeurt kost € 1,35. Per IDeal betaling worden er € 0,50 administratiekosten in rekening gebracht. Bijvoorbeeld: 100 overblijfbeurten kosten € 135,50 (inclusief € 0,50 cent administratiekosten).
Het door u gekochte tegoed gebruikt u om de overblijfbeurten van uw kind(eren) te betalen. Kinderen die overblijven zonder dat ze zijn aangemeld, worden door de school alsnog aangemeld waarna u een bericht van Isy ontvangt.

Het is voor de veiligheid van uw kind van belang dat hij/zij op de juiste manier wordt aangemeld. Het zou namelijk kunnen voorkomen dat leerlingen het schoolterrein verlaten en ze, omdat ze niet voor overblijven zijn aangemeld, niet worden gemist. Hebt u uw kind aangemeld en is het ziek, dan kunt u hem/haar voor 11.00 uur (let op: instructievideo geeft 11.30 uur aan) afmelden via Isy. Doet u dat niet, dan wordt het tarief voor die overblijfbeurt toch bij u in rekening gebracht.

Isy kijkt regelmatig of u over voldoende tegoed beschikt om de ingeplande overblijfbeurten voor de komende week te betalen. Mocht dat niet het geval zijn, dan ontvangt u van Isy een bericht met het advies nieuw tegoed te kopen.
Als u dan geen tegoed bijkoopt, ontvangt u weer een bericht wanneer uw tegoed niet voldoende is om de komende week te voldoen. Mocht u dan geen nieuw tegoed kopen, dan waarschuwt Isy u op het moment dat uw overblijftegoed nog maar 1 overblijfbeurt dekt.
Als u meer overblijfbeurten gebruikt dan u tegoed heeft gekocht, dan blokkeert Isy uw overblijfaccount. U mag dan geen gebruik meer maken van het overblijven tot u uw kind weer aanmeldt en het tekort hebt aangevuld. Wij gaan er echter vanuit dat u het niet zover laat komen.

In de week van 5 februari zullen wij de resterende strippen op de strippenkaart die uw kind nog tegoed heeft terugbetalen.

Kijk via de link de instructievideo om stap voor stap te bekijken hoe u zich kunt aanmelden en hoe deze module werkt. https://vimeo.com/170585298
Mocht u de app op uw telefoon willen downloaden verwijzen wij u naar deze link met de handleiding onder het kopje gebruikerstips http://handleiding.isy-school.nl/.
Bij vragen kunt u terecht bij het overblijfteam of bij de helpdesk van Isy School op nummer 0800 56 666 65 of via e-mail support@isy-school.nl .

Wij wensen u veel gebruikersgemak toe! 

Met vriendelijke groet,
Team overblijven Basisschool ‘t Kirkeveldsje


 • … juffrouw Joyce van kleutergroep 1 geslaagd is voor de gymopleiding? Zij is nu bevoegd om aan alle jaargroepen gym te geven. Proficiat juffrouw Joyce.
 • … in de kerstvakantie de overgrootmoeder van Pheline, Emiel, Esmee, Arwen en Sem overleden is? Wij wensen veel sterkte in deze verdrietige tijd.
 • … ’t Kirkeveldsje vermeld staat in de nieuwsbrief van ‘Nuth beweegt Nuth’? Dit in het kader van het in gebruik nemen van de waterkoeler. Klik hier voor de nieuwbrief.
 • ... wij volgende week sarten met het volgende thema van het vakgebied Natuur en Techniek. Het thema is 'Alles over afval'.