U bent hier

Informatieblad 473


Staat het in uw agenda?

 • Maandag 5 februari: Start administratie TSO via Isy. Registreer uw kind(eren), koop tegoed en plan het overblijven in.
 • Vrijdag 9 februari: Schoolcarnaval met aangepaste schooltijden.
  • Groep 1 t/m 4: 10.00 uur tot 13.00 uur.
  • Groep 5 t/m 8: 10.00 uur tot 15.00 uur.
 • Maandag 12 t/m vrijdag 16 februari: Voorjaarsvakantie

’t Kirkeveldsje: de sleutel tot samen leren leren en samen leren leven.

De wereld verandert snel en vraagt van het onderwijs dat we in het aanbod niet alleen maar bezig zijn met leren van de instrumentele vaardigheden zoals taal, rekenen en lezen maar ook met vaardigheden die de kinderen nodig hebben in de steeds sneller veranderende maatschappij. Daarom heeft ’t Kirkeveldsje ontwikkelingstrajecten die te maken hebben met een ‘breed aanbod’.

Waar kunt u dan zoal aan denken, wat ziet u zoal in onze school?

 • We bieden vanaf vorig schooljaar Engels aan vanaf groep 1. Hiervoor gebruiken we de methode Groove me. Groove.me is een digitale lesmethode Engels waarbij popmuziek de basis is van alle lessen. Muziek geeft kinderen zelfvertrouwen en enthousiasmeert!
  Met Groove.me leer je echt Engels spreken, schrijven, lezen, luisteren en zingen. In de lessen zitten verschillende vormen van differentiatie om optimaal aan te sluiten bij de niveauverschillen van leerlingen.
 • SWPBS: School Wide Positive Behaviour Support is een schoolbrede aanpak van gedrag om een veilig en positief schoolklimaat te creëren dat het leren bevordert. Onderzoek naar SWPBS laat zien dat de aanpak positieve effecten heeft. Het zorgt ervoor dat leerlingen zich veiliger te voelen en zij zich sociaalvaardiger gedragen.
 • Burgerschapsvorming brengt kinderen de basiskennis, vaardigheden en houding bij die ze nodig hebben om nu en straks actief te kunnen meedoen in de samenleving. Burgerschapsvorming laat kinderen kennismaken met begrippen als democratie, grond- en mensenrechten, duurzame ontwikkeling, conflicthantering, sociale verantwoordelijkheid, gelijkwaardigheid en het omgaan met maatschappelijke diversiteit. Voor burgerschapsvorming hebben wij een aanbod ontwikkeld waarin al deze begrippen aan bod komen. Een voorbeeld hiervan is het lespakket Relaties en Seksualiteit. Het lespakket biedt van groep 1 tot en met groep 8 een goede basis voor het geven van relationele en seksuele vorming. Het lespakket bevat katernen voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Elk katern bevat lessuggesties over verschillende onderwerpen die te maken hebben met relaties en seksualiteit, aansluitend bij de belevingswereld van kinderen van verschillende leeftijden. Zo wordt in de onderbouw aandacht besteed aan verschillen tussen jongens en meisjes en aan de vraag hoe een baby in de buik groeit. In de middenbouw gaat het om een eigen lichaamsbeeld, vriendschap, voortplanting en zwangerschap en de bewustwording van eigen en andermans grenzen. In de bovenbouw is er ook aandacht voor de puberteit en grenzen. Het lespakket houdt rekening met verschillende culturen en religies en heeft aandacht voor uiteenlopende leefvormen.

Project ‘Alles over afval’

Maandag zijn we gestart met het project ‘Alles over afval’
Die dag troffen de kinderen in de hal van cluster 2 een afvalberg aan. Gelukkig stonden er in ieder cluster verschillende containers, zodat gestart kon worden met het sorteren van het afval.
Deze week hebben de kinderen een lijstje mee naar huis gekregen waarop ze konden bijhouden welk afval thuis geproduceerd werd.

Op deze manier willen we de kinderen bewustmaken van impact van afval op de mens en de wereld. Tot en met vrijdag 16 maart zullen de kinderen werken met verschillende activiteiten rondom dit thema.


Nationale Voorleesdagen van start!

Afgelopen woensdag gingen de Nationale Voorleesdagen weer van start. We trapten de week af met wederom een aantal bekende voorlezers! Zo hadden we leden van de Raad van Elf van Schimmert, een echte kinderboekenschrijver, onze voorleeskampioen, maar onze hoofdgast was toch wel meester Leon die als prins van Eijs samen met zijn prinses Maria kwam voorlezen bij ons!

Wilt u weten wie er nog meer zijn komen voorlezen? Kijk dan even op Isy voor de foto’s!

Komende week zullen de kinderen van de groepen 5 t/m 8 weer gaan voorlezen bij de lagere groepen. We wensen hen veel plezier en succes!
Verder kunnen wij met trots melden dat onze voorleeskampioen Fenna Bos op maandag 29 januari in onze school gaat strijden in de voorleeswedstrijd van de gemeente Nuth. We wensen haar enorm veel succes en plezier!

Heel veel voorleesplezier!

De Leescoördinatoren


 • … afgelopen maandagavond de informatieavond voor ouders van instromers heeft plaats gevonden? Vier leerlingen van groep 8 verzorgden een rondleiding in het gebouw. Dank je wel dames, goed gedaan. Daarna kregen de ouders informatie over de school: waar staat de school voor (’t Kirkeveldsje : de sleutel tot samen leren leren en samen leren leven), welke schoolontwikkelingen zijn er en hoe ziet de schoolorganisatie er uit. In het kort werd verteld over SWPBS, het vakgebied Natuur en techniek en Groove me, de methode van Engels. Een toelichting op het vakgebied Natuur en techniek was ook wel nodig want in het schoolgebouw staan nu allerlei afvalcontainers voor het thema afval. Ook werd ingehaakt op praktische zaken als een dag van een kleuter, communicatiekanalen en de schooltijden.
 • … wij graag de inschrijvingsformulieren van kleuters die instromen in het schooljaar 2018-2019 voor de carnaval ontvangen? Ook als er al een ouder kind op school zit, blijft het aanleveren van een inschrijvingsformulier van belang zodat wij kunnen rekenen op de komst van de kleuter.
 • … de ouderraad hard werkt aan de organisatie van de schoolcarnaval? Ze zijn nog steeds op zoek naar mensen die met een instrument de optocht kunnen verfraaien.
 • … de ouderraad dit schooljaar het kinderkienen laat vervallen? Dat heeft ermee te maken dat ze achter de schermen bezig zijn met een andere opzet en dit vergt wel wat tijd. Daarom in maart geen kinderkienen, wel volgend schooljaar weer.

Ingezonden stuk: