U bent hier

Informatieblad 475


Staat het in uw agenda?

 • maandag 12 t/m vrijdag 16 februari: voorjaarsvakantie 
 • woensdag 21 februari: luizencontrole
 • week 10 en week 11: oudergesprekken ( 5 maart t/m 16 maart)

Bijeenkomst van het leerlingenpanel.

Vorige week dinsdag was de tweede bijeenkomst van het leerlingenpanel. Omdat wij als school bezig zijn met andere manieren van leren was dat het onderwerp van de bijeenkomst.
Vooraf vond in de groepen 5 tot en met 8 bespreking plaats aan de hand van een introductie en vragen.

Lisan uit groep 8 nam de voorzittersrol op zich en Feline uit groep 5/6 heeft het verslag gemaakt. Beide dames hebben dat perfect gedaan. Het verslag kunnen jullie hieronder lezen.

Op dinsdag 30 januari hebben de kinderen van het leerlingenpanel en juf Anita vergaderd over het les geven. Ik, Feline van het leerlingenpanel, ga vertellen hoe dat gegaan is.

 1. Kun je aangeven welke vorm we meer zouden kunnen toepassen en waarom je dat belangrijk vindt? Weet je ook hoe we het dan zouden  toepassen?

Aardrijkskunde, geschiedenis , drama en de projecten was 4x opgeschreven.
We vonden het ook leuk als er speurtochten met opdrachten komen,
Als er meer met wisbordjes gewerkt wordt,
En een taakbrief met verschillende opdrachten.
Ook werd er aangegeven dat de gymlessen langer mochten
en meer excursies en digibord lessen in 2 tallen
en meer doen bv. bij meten

 1. Wat zouden jullie willen leren over het gebruik van computers en social-media? Hoe zouden we jullie dat moeten gaan leren?lessen programmeren
 • probleempjes oplossen
 • lessen van experts
 • meer computers + software
 • 3D printer
 • lessen computervaardigheden bv. video monteren, presentaties maken
 1. Bij de creamiddagen werken we groep doorbrekend. Hoe ervaren jullie dat?

Meer eigen keuzes kunnen maken
Ook werd er gezegd dat er wel meer ‘jongensdingen’ mochten komen.
Meer koken.
Het is leuk dat je met anderen samen werkt!
Leuk om ook leerzame dingen te doen.
We vinden het ook leuk dat het cluster doorbrekend is.
Teken dag met jongens en meisjes opdrachten

 1. Bij welke vakken zou je nog meer groep doorbrekend willen werken en waarom? Hoe zullen we dat moeten organiseren?

Gr.8a en gr. 8b met quizzen samenwerken.
Gymlessen en sportactiviteit.
Bij taal rekenen Engels project deuren open.
Materiaal bv. liters water met anderen groepen.
Ster 1, 2 en 3 bij elkaar met rekenen.
Rekentijgers bij elkaar voor uitleg.
Muziek met anderen clusters

Wat gaan we doen met de resultaten?

Er zitten hele bruikbare ideeën bij die ons helpen aan te sluiten bij het maken van de volgende stappen in de ontwikkelingen. Heel duidelijk zijn de antwoorden op vraag 2 van ICT. De leerkrachten hadden dat zelf ook als aandachtspunt en dit zal worden opgenomen in het plan van aanpak ICT.


 • … de intekening van de oudergesprekken voor de groepen 1 tot en met 7 wordt open gesteld op maandag 19 februari om 18.00 uur?
 • … het team afgelopen weken te kampen had met zieke leerkrachten. Met enig ‘kunst- en vliegwerk’ konden toch alle groepen onderwijs ontvangen.
 • … de personeelsbezetting steeds meer aandacht vraagt?
 • … de schooladviescommissie (SAC) deze week een bijeenkomst had? De SAC is een klankbordgroep voor directeur en team. Er werd gesproken over de werkwijze van leren, toegepast bij Natuur en techniek. Andere manieren van leren was ook het onderwerp van het leerlingenpanel. De ouders van de SAC zouden het erg fijn vinden als ze in april ook eens met het leerlingenpanel aan tafel mogen en de ervaringen van de kinderen over het panel mogen horen. Speciaal daarvoor wordt het tijdstip van de vergadering naar voren gehaald. 
 • ... de verkoop van strippenkaarten TSO op de eerste maandag van de maand komt te vervallen? Het wordt allemaal digitaal geregeld wordt via ISY-schoolinfo.
 • ... wij u een heel fijne carnaval toewensen? Sjpas, plezeer, sneeuw, zon of rust. Voor ieder wat wils. Geniet ervan!