U bent hier

Informatieblad 476


Staat het in uw agenda?

  • vrijdag 2 maart: rapporten mee naar huis groepen 3 t/m 8.
  • week 10 en week 11: oudergesprekken (5 t/m 16 maart)
  • woensdag 21 maart: studiedag. Alle leerlingen hebben vrij.

Burgerschapsvorming

Het Steunpunt Mantelzorg Parkstad heeft in samenwerking met Jeugd maatschappelijk werk Nuth aandacht gevraagd voor Jonge mantelzorgers.

Wat zijn Jonge Mantelzorgers?

Een kwart van alle kinderen en jongeren groeit op met zorg in huis. Ze hebben in de thuissituatie of directe omgeving te maken met een zorgvragend gezinslid en groeien op met zorg en verantwoordelijkheid zonder dat ze dat zelf in de gaten hebben. In vergelijking met leeftijdsgenootjes moeten ze eerder zelfstandig zijn en leren ze al vroeg praktische vaardigheden.

Het Steunpunt wil in samenwerking met Gemeente Nuth deze kinderen ondersteunen en een activiteitenmiddag voor hen organiseren.

Maar het begint bij herkennen dat je Jonge mantelzorger bent.

Daarom zal in maart in groep 7 een gastles verzorgd worden, waarin de kinderen geïnformeerd worden en met hen de dialoog wordt aan gegaan. De les wordt gegeven door Marjan Boumans die hiermee al ervaring heeft opgedaan in andere gemeentes. Bij de les zijn schoolmaatschappelijke werkers van Nuth aanwezig. Wendy is een bekende in onze school, ze komt vaker gesprekjes voeren met kinderen. Na de gastles krijgen de kinderen van groep 7 informatiebrochures en een brief mee naar huis waarin aanmelding voor de activiteitenmiddag wordt aan gegeven.

Het onderwerp Mantelzorg sluit goed aan bij Burgerschap. Als je zelf geen (jonge) mantelzorger bent, is het wel goed om te weten wat het is of dat je klasgenootje of iemand anders in je omgeving dat wel kan zijn.


Zie je iets goeds, geef een compliment.
Zie je iets verkeerds, bied hulp (deel 1).

In januari hadden wij een Onderwijscafé gepland met het thema SWPBS, schoolwide positive behaviour support. Helaas kon dat vanwege te weinig aanmelding niet doorgaan. Met deze avond beoogden wij de aansluiting school - ouders te bevorderen. De kern van SWPBS, namelijk het concretiseren van waarden in gedragsveranderingen, kan niet zonder de ouders. Door als ouders en school gezamenlijk dezelfde waarden en gedragsverwachtingen uit te dragen, worden kinderen extra gestimuleerd om hierin mee te gaan. Dit draagt zowel op school als thuis bij aan een veilige, positieve opvoedingsomgeving.

Op onze schoolkalender is op de eerste twee bladzijden in het kort uitleg gegeven. Wellicht handig om nog eens na te lezen. De spreuken die u op de schoolkalender kunt lezen hangen ook nauw samen met SWPBS. Bij het blad van februari ziet u de spreuk ‘Zie je iets goeds, geef een compliment. Zie je iets verkeerds, bied hulp’. Hieronder volgt een toelichting hoe u dat terug ziet in onze school en wat u thuis hiermee kunt.

Waarom geven wij veel complimenten en  belonen wij goed (positief) gedrag (behaviour)?

Gedrag dat beloond wordt, zal zich vermoedelijk vaker voordoen, terwijl genegeerd gedrag direct of na enige tijd zal uitdoven. Van gewenst gedrag mag nooit zomaar aangenomen worden dat het normaal is anders is er een kans dat het zal ophouden. Het doel van complimenten geven is om het gewenste gedrag te versterken en de kennis van de leerlingen over gedragsverwachtingen te vergroten. Ook kleine stapjes naar alledaags gewenst gedrag moet erkend en beloond worden. We kiezen voor tastbare beloningen die gepaard gaan met sociale beloningen. Als een compliment (‘wat fijn dat je zo rustig loopt in de gang’) gepaard gaat met iets tastbaars (een fiche), wordt de intrinsieke motivatie van de leerling sterker.
Wetenschappelijk is bewezen dat belonen en complimenteren veel effectiever is dan streng zijn of straffen. Af en toe moeten we zelfs iets door de vingers zien en bepaald gedrag even negeren.

Complimenten geven, hoe doe je dat?

Jonge kinderen reageren meestal heel goed op complimenten, op welke manier je ze ook geeft. Oudere kinderen vinden complimentjes soms vervelend. Ze raken dan geïrriteerd of schamen zich zelf een beetje. Ze vinden het vaak prettiger als complimenten ‘privé’ gegeven worden, zodat niet iedereen het hoort. Ook een high-five of ander positief teken waarderen zij!
Als je een kind steeds op dezelfde manier een compliment geeft, loop je het risico dat het minder effect gaat hebben. Gebruik dus naast ‘gewone’ complimenten ook andere soorten complimenten, bijvoorbeeld: Leg eens een complimentenkaartje of briefje neer op het kussen of in de jaszak van je kind. Geef een ‘roddel-compliment’. Vertel aan iemand anders (bijvoorbeeld via de telefoon) wat je kind zo goed heeft gedaan, doe net alsof hij/zij het niet mag horen. Geef een ‘vraag-compliment’. Vraag hoe het je kind gelukt is om dit zo goed te doen. ‘Hoe is het je gelukt om zo goed te spelen?’ ‘Wat deed je precies?’ Geef een ‘probeer-compliment’. Als je kind het nog niet helemaal goed heeft gedaan, maar het wel duidelijk goed probeerde te doen; ‘ik zag dat je je best deed om stil te zitten bij het eten. Ik weet dat het heel moeilijk voor je is, knap hoor’’.


  • … de oma van Quinn van Weersch is overleden? Wij wensen het gezin veel sterkte toe.
  • … op 24 maart de Vormselviering in de Remigius kerk zal plaatsvinden?