U bent hier

Informatieblad 481


Staat het in uw agenda?

  • maandag 2 april: paasmaandag. Alle leerlingen hebben vrij.
  • vrijdag 13 april: staking leerkrachten. Alle leerlingen hebben vrij.

Paasviering

Wat een gezelligheid was het afgelopen dinsdag. De kinderen kwamen trots de school binnen met een ontbijtpakketje. Wat een werk was er verricht en wat een lekkernijen. Het groep doorbrekend ontbijtje was een groot succes.

In de bovenbouw hadden we dit jaar een eiertitsch wedstrijd . De wedstrijden in de groepen waren erg spannend en uit iedere groep kwam een winnaar. Na een spannende strijd binnen het cluster kroonden Ids uit groep 5, Eneas uit groep 7 en Sofie uit groep 8 zich als eerste eierkoning en eierkoningin van bs. ’t Kirkeveldsje.


4 mei viering gemeente Nuth

Ook dit jaar zal de gemeente Nuth in samenwerking met het Vredesplatform Nuth op 4 mei de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog herdenken. Het landelijke thema dit jaar is: “Vrijheid geef je door”, met als ondertitel “het verzetl”. Voor een toelichting op het thema kunt u kijken op www.4en5mei.nl

De gemeente Nuth verbindt, net als voorgaande jaren, een kleur/teken/schrijfwedstrijd aan deze herdenking. Alle basisschool leerlingen binnen de gemeente worden opgeroepen om mee te doen.  Per groep worden er 3 prijzen beschikbaar gesteld. De winnaars worden bekend gemaakt na afloop van de herdenking op 4 mei. 
Alle kinderen van de bassischolen zijn dan ook van harte uitgenodigd om bij de 4 mei viering in Nuth aanwezig te zijn. Ze ontvangen hier witte ballonnen die tijdens de herdenking bij het monument bij het gemeentehuis worden opgelaten. De herdenking vindt plaats vanaf 19.45 uur aansluitend aan de viering in de Bavokerk. De viering in de kerk begint om 19.00 uur.

De kinderen hebben de materialen om mee te doen aan de wedstrijd mee gekregen. In de week van 9 april worden de werkjes opgehaald.


  • … wij weer een juf hebben die zwanger is? Juffrouw Thessie van Loo is deze keer de gelukkige. Zij verwacht haar kindje na de zomervakantie. Proficiat.
  • … het leerlingenpanel vanochtend weer bij elkaar kwam? Samen met de directeur werden allerlei vraagstukken ten aanzien van afval behandeld. Deze keer was Feline de voorzitter. Jasper gaat het verslag maken en daarna zullen we laten weten wat de vervolgacties van het leerlingenpanel zijn.

  • … het leerlingenpanel op maandag 9 april is uitgenodigd door de ouders van de schooladviescommissie? De werkwijze van het leerlingepanel zal dan aan bod komen.


Ingezonden stuk: