U bent hier

Informatieblad 483


Staat het in uw agenda?

 • 20-4: Koningsspelendag. U wordt via Isy-schoolinfo geïnformeerd.
 • 23-4 t/m 4-5: Meivakantie.
 • 9-5: Luizencontrole.
 • 10 en 11-5: Vrij in verband met Hemelvaart.

Invulling zwangerschapsverloven

Na de meivakantie zal juffrouw Joyce Savelkoul met zwangerschapsverlof zijn. Haar werkdagen in groep 1 op maandag en dinsdag, zullen worden ingevuld door Coralie Kirkels. Op woensdag is juffrouw Coralie ook aanwezig en zal zij samen met juffrouw Marjo beschikbaar zijn voor groep 1.

Juffrouw Anouk Creemers zal per 25-05 met zwangerschapsverlof gaan. Om haar werkdagen te kunnen invullen passen we intern een aantal dingen aan. Dat heeft er mee te maken dat er te weinig vervangers zijn en niet iedereen in alle groepen inzetbaar is. Juffrouw Thessie is wel in alle groepen inzetbaar. Dat betekent dat zij op maandag naar groep 7/8 gaat en op dinsdag, woensdag en vrijdag naar groep 8. Op donderdag is juffrouw Thessie in groep 2. Voor ondersteuning in de kleutergroepen zal juffrouw Janneke Engelen na de meivakantie naar ’t Kirkeveldsje komen.

Dankzij de flexibiliteit van juffrouw Thessie kunnen zo toch alle groepen bemand blijven tot aan de zomervakantie.


Het leerlingenpanel bij de schooladviescommissie

Maandagavond was het dan zover. Op uitnodiging van de leden van de  schooladviescommissie (SAC) kwamen een aantal leerlingen om half zeven naar school. Ze hadden er allemaal erg veel zin. Voor de bijeenkomsten van het leerlingenpanel worden vooraf altijd vragen opgesteld. Dat hadden de ouders van de SAC ook gedaan. De volgende items kwamen aan bod, soms werden verdiepingsvragen nodig:

 • wat vinden jullie van het leerlingenpanel?
 • waarvoor is het leerlingenpanel?
 • wat gaat goed en wat vraagt nog meer oefening
 • wat vinden jullie van de samenwerking met de leerkrachten?
 • Als je het helemaal zelf mocht zeggen, wat wens je dan voor het leerlingenpanel?
 • hebben jullie nog tips voor de school?
 • Vinden jullie dat andere leerlingen voldoende bij de vraagstukken van het leerlingenpanel betrokken zijn?

Enkele antwoorden:

Over het leerlingenpanel had ik van andere kinderen gehoord en het is precies wat ik ervan verwacht had: praten met andere kinderen en discussiëren. Maar ook dat de juf luistert en dat je mag mee bepalen. Je kunt inbrengen wat de klas vertelt over het onderwerp. De kinderen zijn dan een beetje de baas en ook dat er al dingen gelukt zijn door het leerlingenpanel.

Hoe ben je in het panel gekomen?
Je kunt je daarvoor opgeven en dan wordt gestemd en komt er een winnaar uit. Maar dat gaat niet in elke groep hetzelfde. Stemmen op vriendje/ vriendinnetje is niet altijd goed.

Waar praten jullie over en hoe gaat dat?
Vooraf is het onderwerp bekend, we mogen dat ook zelf inbrengen. Zo hebben we vorige keer over afval gesproken, dat wilden we graag. We krijgen dan vooraf vragen die in de groep in de kring besproken worden. Er zijn in de groep soms veel verschillende meningen en dat ga je dan samenvatten en inbrengen in het panel.

Het gaat goed in het panel vooral het discussiëren, luisteren naar elkaar is dan wel wat moeilijk. We gaan soms door elkaar praten. De voorzitter moet dan beurten geven en zorgen dat het rustig verloopt. Kinderen zijn ook de voorzitter om de beurt.

Het luisteren, opschrijven, onthouden en terugbrengen naar de groep wat er gezegd is, is ook nog wel moeilijk. Maar we hebben een schrift waarin het opgeschreven kan worden en er wordt ook een verslag gemaakt door een van de kinderen van de leerlingenraad. Dat verslag maken kan onder schooltijd maar mag ook thuis en iedereen mag zelf weten hoe het verslag gemaakt wordt. Tip van de ouders: maak een mindmap en een foto en dan heb je meteen het verslag.

Wat is er al gelukt?
De meesters en juffen gaan kijken naar een weekplanning. Dit gaat na de zomervakantie in. Leerling groep 8: dan ben ik er niet meer maar je doet dit niet alleen voor jezelf, ook voor de opvolgers. En we zien ook dingen die meteen al lukken. Voorbeeld we willen graag dat de corvee beurten beter worden uitgevoerd. Daarvoor hadden we graag meer knijpers en emmers en dat is al geregeld. Ook zijn er chrome books aangeschaft want we willen meer op de computer werken. En bij de crea doemiddag kun je nu meer zelf bepalen.

Tips van de ouders van de SAC aan het leerlingenpanel:
Bespreek in de groep hoe de verkiezingen gehouden worden. Stemmen of gewoon opgeven en dan zeggen wie er gewonnen heeft door loting of zijn er andere manieren.

Tip van het leerlingenpanel aan de ouders van de SAC:
Jullie zijn ook een panel maar dan voor ouders. Misschien is het dan een ouderpanel in plaats van een sac en kunnen jullie ook eens in de groepen komen praten wat jullie doen.

Ook volgend schooljaar zal de SAC/ het ouderpanel het leerlingenpanel in april uitnodigen.


 • … het verslag van de bijeenkomst van het leerlingenpanel te lezen is op onze website? Jasper uit groep 7, bedankt voor het maken van het verslag.
 • … Els Henning na dit schooljaar niet meer zal deelnemen aan de SAC?
 • … wij een goede coördinator van het overblijven hebben? Hebt u vragen of opmerkingen over het overblijven neem dan contact op met Inge Vandewall. Tel. 06-52677774
 • … de overgroot oma van Julia Visschers uit groep 2 is overleden? Wij wensen de naasten veel sterkte.
 • ... Volgende week woensdag en donderdag de leerlingen van de groepen 8 hun eindtoets Route 8 maken? Wij wensen hen veel succes.
 • ... Volgende week de laatste week van de Doekoe actie bij COOP Knols in Schimmert is? Spaart u nog even mee voor buitenspelmateriaal?

Ingezonden stuk: