U bent hier

Informatieblad 496


Staat het in uw agenda?

  • maandag 10-09: infoavond groep 3 en 4 vanaf 19,30 uur
  • dinsdag 11-09: infoavond groep 5 en 6 vanaf 19.30 uur
  • woensdag 12-09: infoavond groep 1, 2, 7 en 8 vanaf 19.30 uur
  • woensdg 26-09: studiedag. Alle leerlingen hebben vrij
  • week 39 en 40: oudervertelgesprekken

Gouden weken en cyclus oudergesprekken.

Aan het begin van een nieuw schooljaar besteden we altijd veel aandacht aan goede groepsvorming. We willen namelijk dat ieder kind zich prettig voelt op school en een fijn en veilig plekje in de groep krijgt. Dat is voor ons het fundament: als een kind goed in zijn vel, zit staat het open om te leren! Groepsvorming vindt automatisch plaats, maar is positief te beïnvloeden. Daarom hanteren wij op school de Gouden Weken. Tijdens deze zes weken is er intensieve aandacht voor kennismaking met elkaar, groepsbevorderende activiteiten en het opstellen en oefenen van (gedrags)regels en afspraken. Informeer er maar eens naar bij uw kind. Hij of zij kan u er vast en zeker van alles over vertellen.

In week 37 vinden de algemene informatieavonden plaats. Tijdens deze avonden kunt u nader kennismaken met de leerkracht(en) van uw kind en wordt u geïnformeerd over het specifieke leerstofaanbod en het reilen en zeilen in desbetreffende groep. In week 39 en 40 vinden de ouder-vertelgesprekken plaats. Tijdens dit gesprek kunt u alle belangrijke informatie m.b.t. uw kind en al uw wensen en verwachtingen bij de leerkracht kenbaar maken. Ter voorbereiding zult u binnenkort een vragenlijst van ons ontvangen.

De reguliere rapportgesprekken vinden dit jaar plaats in de maanden februari/maart en juni. Info daarover volgt later dit schooljaar. In de maanden november en mei zijn er voor de groepen 3 t/m 8 weer kijkmomenten gepland. U bent dan welkom om de schriften en werkboeken van uw kind te bekijken.

Het intekenen voor de verschillende vormen van oudergesprekken zal op dezelfde manier plaatsvinden als de afgelopen jaren, namelijk via ISY. Informatie hierover volgt echter t.z.t.


Kienfestijn

Hallo jongens, meisjes, ouders, verzorgers en familieleden van onze basisschoolkinderen,

Op vrijdag 5 oktober 2018 organiseert de ouderraad haar jaarlijks Kienfestijn in café-zaal ‘t Weverke!
We zijn al druk in de weer om sponsors te zoeken om allerlei leuke cadeaus te bemachtigen, zodat we ook dit jaar weer leuke prijzen kunnen weg geven. We kunnen verklappen dat we al een aantal geweldig mooie prijzen van sponsors hebben weten te bemachtigen, dus het is de moeite waard om te komen kienen!

Zoals elk jaar hopen we weer op een grote opkomst, zodat we weer een leuk bedrag extra in kas krijgen waarvan we dan ook weer hele leuke activiteiten voor jullie kunnen organiseren.

De kienmiddag is voor de kinderen en familie van de groepen 1 t/m 4 en start om 13.30 uur en om 13.00 uur begint de kaartverkoop en gaat de zaal open en het duurt tot +/- 15.15 uur.
De kienavond is voor de kinderen en familie van groep 5 t/m 8 en gaat om 19.00 uur van start en de kaartverkoop start om 18.30 uur en duurt tot +/- 21.30 uur.

Dus zet 5 oktober in jullie agenda en kom samen met je familie en je klasgenoten kienen en wie weet ga jij wel met die mooie prijs naar huis!
Volgende week krijgen de kinderen allemaal een brief met uitnodiging en aanmeldformulier zodat jullie je kunnen aanmelden.
We gaan er weer een spetterende kienmiddag en kienavond van maken, dus allemaal tot 5 oktober!!

de Kienwerkgroep van de Ouderraad.


  • … we inmiddels alweer drie weken naar school gegaan zijn? Ouders van kinderen van groep 3 die nog mee naar binnen komen verzoeken wij, samen met het kind eraan te werken, dat het kind zelf naar binnen komt.
  • … er 4 stagiaires op onze school “het vak” komen leren? Dit schooljaar zijn dat Ward, 4e jaars LIO stagiair in groep 7A, Britt, 4e jaars LIO stagiair in groep 1/2B, Sander 3e jaars Pabo student in groep 7B en Iris, 2e  jaar SPW student in cluster 1 en/of 2. Zij zullen zich in een volgend infoblad aan u voorstellen.

Ingezonden stuk:

Vriendschapsbandjes maken in de bieb

Het thema van de Kinderboekenweek is dit jaar vriendschap. Als kind moet je alle aspecten van vriendschap nog ontdekken. Zoals échte vriendschap, maar ook ruzie en pesten. Is die BFF wel een echte BFF? Wat doen echte bloedbroeders voor elkaar? Kom tijdens de Kinderboekenweek (3 t/m 14 oktober) naar de bieb en leen een (voorlees)boek rondom dit thema.

Hou je van knutselen? Dan moet je je zeker aanmelden voor de gratis workshop vriendschapsbandjes maken op za 6 oktober! Je kunt samen met je BFF komen en voor hem of haar een bandje maken, maar alleen kan natuurlijk ook. Jongens en meisjes van 6 t/m 12 jaar zijn van harte welkom, wel even aanmelden!

Wat: workshop vriendschapsbandjes maken
Waar: Bibliotheek Nuth
Wanneer: zaterdag 6 oktober van 13.30 tot 14.30 uur
Deelname: Gratis, voor kinderen van 6 t/m 12 jaar
Aanmelden: via contact@bibliotheeknuth.nl, tel. 045-524 4000 of aan de balie in de bibliotheek!