U bent hier

Informatieblad 498


Staat het in uw agenda?

 • Woensdag 26 september: Studiedag; alle leerlingen hebben vrij.
 • Week 39 en 40: Oudervertel gesprekken

Invoering vijf-gelijke-dagen model

Het besluit is genomen; ’t Kirkeveldsje stapt af van de traditionele lestijden.
Concreet houdt dit in dat we lesdagen met een lange middagpauze en de vrije woensdagmiddag loslaten.
In plaats daarvan gaan we het vijf-gelijke-dagen-model hanteren. In het vijf-gelijke-dagen-model zijn álle leerlingen van maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 14.15 uur op school. Naast de reguliere ochtendpauze is er een ‘grote’ pauze van 45 minuten. Tijdens deze pauze wordt er 15 minuten gezamenlijk in de groep gegeten en 30 minuten buiten gespeeld. De leerkracht houdt tijdens het eten toezicht in zijn/haar eigen klaslokaal. De begeleiding en toezicht tijdens het buitenspelen wordt door de leerkrachten onderling geregeld.

Concreet ziet de lesdag in het nieuwe model er zo uit:

Groepen 1 t/m 4

 

Groepen 5 t/m 8

08.20

08.30

Inloop

 

08.20

08.30

Inloop

08.30

10.20

Lestijd

 

08.30

10.00

Lestijd

10.20

10.35

Pauze (Fruithapje en buitenspelen)

 

10.00

10.15

Pauze (Fruit eten en buiten spelen)

10.35

11.45

Lestijd

 

10.15

11.30

Lestijd

11.45

12.00

Pauze (Boterhammen eten in de klas)

 

11.30

12.00

Pauze (Buitenspelen)

12.00

12.30

Pauze (Buitenspelen)

 

12.00

12.15

Pauze (Boterhammen eten in de klas)

12.30

14.15

Lestijd

 

12.15

14.15

Lestijd

                 

Een basisschool kan natuurlijk niet zomaar de schooltijden aanpassen. De medezeggenschapsraad (MR) van de school moet een voorstel tot aanpassing van schooltijden kritisch toetsen en er formeel toestemming voor geven. Dit is gebeurd. Er is dus formeel ‘groen licht’ om met ingang van schooljaar 2019-2020 de nieuwe lestijden in te voeren.

De invulling van extra vrije dagen, vakantiedagen en studiedagen zullen ieder jaar opnieuw berekend en bekeken worden. Hierover wordt u telkens aan het einde van het schooljaar geïnformeerd. De invoering van het vijf-gelijke-dagen-model betekent voor iedereen een verandering; voor ouders, kinderen en leerkrachten. Het wennen aan een verandering kost tijd. We verwachten echter – en ervaringen elders leren dat ook – dat de kinderen binnen een aantal weken gewend zijn aan de nieuwe situatie. Voor onze huidige TSO-ouders heeft de invoering van het vijf-gelijke-dagen-model ook gevolgen. Wij gaan vanaf komend schooljaar namelijk geen gebruik meer maken van hun diensten. We zullen ze natuurlijk nog nadrukkelijk in het zonnetje zetten, maar via deze weg willen we ze alvast hartelijk danken voor hun jarenlange inzet.


 • ... De vader van meester Leon afgelopen week is overleden? Wij wensen hem en zijn familie veel sterkte in deze verdrietige tijd.
 • ... Meester Leon herstellende is van een knie operatie? Het herstel verloopt moeizamer dan verwacht. Wij hopen hem snel weer te zien op 't Kirkeveldsje.

Ingezonden stukken:

Vrijwilliger gezocht!

Voor de Bredeschoolbibliotheek in Schimmert

Voor onze BredeSchoolbibliotheek in Schimmert , onderdeel van bibliotheek Nuth, zijn wij per direct op zoek naar een  enthousiaste vrijwilliger die ons team wekelijks op donderdagmiddag tijdens de uitleenuren van 14.00 – 17.00 uur komt versterken. De bibliotheek is één van de partners van de Bredeschool Schimortera en richt zich voor 70% op kinderen en voor 30% op volwassenen.

Wie zoeken wij?

Wij zoeken iemand die:

 • representatief, enthousiast , open en klantgericht is
 • affiniteit heeft met boeken en zelf graag leest
 • graag met kinderen werkt
 • goed in teamverband kan werken
 • vertrouwd is met de computer / beschikt over computervaardigheden

Wat heeft de bibliotheek  jou  te bieden?

 • Een kleine, overzichtelijke werkomgeving in een frisse, eigentijdse bibliotheek
 • Begeleiding door de betaalde medewerker
 • Goed vrijwilligersbeleid
 • Scholingsmogelijkheden
 • Leuke collega’s en leuke klanten van 0-100!
 • Een gratis bibliotheekpas

Lijkt het je aantrekkelijk om mee te werken aan succesvol  bibliotheekwerk in Nuth en herken jij je in dit profiel? Aarzel niet en stuur je cv of een mail naar: jvdvarst@bibliotheeknuth.nl  met daarin je contactgegevens.
Voor meer informatie: José van der Varst, tel. 045 – 5244000 / 06-54748123. Wij gaan graag met je in gesprek.


Deiste mit, mit Deistemit 2018 op dinsdag 16 oktober!

Hoofdgroep 1 bestaat uit: klas 1,2 en 3
Hoofdgroep 2 bestaat uit: klas 4,5 en 6
Hoofdgroep 3 bestaat uit: klas 7, 8 en brugklas

Leiding kan zich aanmelden vanaf groep 2 middelbare school en ouder.

Er zijn drie hoofdgroepen waarbij groep 1 en 2 een programma hebben van 9:30 tot 15:15 en groep 3 van 10:30 tot 15.15.

Bijdrage is €6,-. Inclusief lunch.
Zie onze website voor meer informatie en de groepsthema’s.
Aanmelden via de website www.jeugdraadschimmert.nl

Je kunt ons ook volgen via www.facebook.com/jeugdraadschimmert/