Onze missie

Coöperatief Leren

In scholen, bedrijven en instellingen moeten grote en kleine mensen goed kunnen samenwerken. Niet dat dit zomaar vanzelf gaat: ze moeten ook léren samenwerken.
Belangrijk is dat deze samenwerking efficiënt en goed geregeld is.
Coöperatief Leren is een werkwijze die wordt gekenmerkt door uitgekiende samenwerkingsvormen (structuren genoemd). De actie tussen de deelnemers wordt doelgericht gestructureerd.
Deze werkwijze daagt kinderen uit tot zelfstandig en zelfverantwoordelijk leren, tot activiteit en betrokkenheid. Daarin staan de interactie tussen leerkracht en leerling én de leerlingen met elkaar centraal. De leerkracht motiveert, stimuleert en geeft tegelijkertijd, vanuit haar of zijn vertrouwen in de ontwikkeling van kinderen, houvast. Leerkracht en leerlingen maken samen het onderwijs.
 
De leerkrachten zien van coöperatief leren de volgende opbrengsten:
 • Kinderen leren van elkaar en werken samen in steeds wisselende groepjes;
 • Grotere leeropbrengst;
 • Alle kinderen zijn tegelijk en actief bezig en zijn meer betrokken bij het onderwijs;
 • Leerkracht wordt meer begeleider;
 • Meer mogelijkheden voor de leerkracht om te observeren;
 • Differentiatie: je kunt verschillen tussen kinderen benutten;
 • Weerspiegeling van de maatschappelijke situaties in de lessen;
 • Sfeer bevorderend;
 • Kinderen voelen zich veiliger als ze met elkaar mogen werken;
 • Individuele aansprakelijkheid en ook groepsaansprakelijkheid;
 • Oefening en verder ontwikkelen van sociale vaardigheden;
 • Coöperatief leren kan naast andere werkwijzen en in samenhang toegepast worden, waardoor meer variaties in de lesmethoden mogelijk zijn.