Onze missie

De missie van de school Onze missie luidt: ‘inspireren om te leren’ en vloeit voort uit de overtuiging dat iedereen het liefst zelf aan de slag wil met zijn eigen ontwikkeling. Het gaat dan om van ‘moeten leren’ naar ‘willen leren’ naar ‘een leven lang leren’, om open te staan voor nieuwe dingen en het koesteren van de van nature aanwezige nieuwsgierigheid.  Uiteraard is de hoofdtaak van basisschool ’t Kirkeveldsje het verzorgen van kwalitatief onderwijs. Het voldoen aan de wettelijke kaders (onder andere de kerndoelen) vormt daarbij een belangrijke onderlegger. De belangrijkste voortvloeiende opdracht vanuit onze hoofdtaak is ‘kinderen van nu toerusten en voorbereiden om morgen goed te functioneren’. Binnen het onderwijsleerproces spelen kennis, vaardigheden en houding een centrale rol. Om groei binnen deze elementen mogelijk te maken is het van belang een leeromgeving te creëren die kinderen uitdaagt boven zichzelf uit te stijgen, grenzen te verleggen en deuren te openen. Op basisschool ’t Kirkeveldsje bereikt men dit door:
 • aandacht voor de totale ontwikkeling van het kind (kwalificatie, socialisatie, subjectivering);
 • eigentijds leren in een rijke en inspirerende leeromgeving;
 • aansluiting op de belevingswereld en de zone van naaste ontwikkeling;
 • boeiende, prikkelende, uitdagende thema’s, onderwerpen, leeractiviteiten en leerstofinhouden;
 • leeractiviteiten die aanzetten tot nieuwsgierigheid, onderzoeken, experimenteren, exploreren, creatief denken en het stellen van vragen;
 • afgestemd aanbod, instructie, verwerking en onderwijstijd;
 • duidelijke, doelgerichte, efficiënte en gestructureerde lesopbouw en instructie;
 • evenredige aandacht voor kennis, vaardigheden en begrip;
 • interactie tussen leerkracht-leerling en leerling-leerling;
 • humor, plezier en een persoonlijke benadering;
 • een veilig leef-/leerklimaat;
 • passende onderwijszorg.