Onze School

Op basisschool 't Kirkeveldsje willen we kinderen gedegen voorbereiden op de toekomst en ze passend ondersteunen om zich te ontwikkelen tot zelfbewuste, autonome volwassenen. Leren dat gericht is op de gehele ontwikkeling van de persoon is ons uitgangspunt. Door het vormgeven van gevarieerde, betekenisvolle, uitdagende leeromgevingen/leeractiviteiten prikkelen we de nieuwsgierigheid en intrinsieke (leer)motivatie van de kinderen. De leerkracht fungeert hierbij als architect (ontwerper) van het leren. Middels kwalitatief hoogwaardige instructies worden abstracte concepten of procedures uitgelegd en bekeken. De leerkracht fungeert hierbij als (rol)model die zijn kennis als expert toepast en/of gebruikt. Via de fasen voordoen-ondersteunen-loslaten-coachen worden leerlingen uitgedaagd het steeds meer zelf te doen. Gedurende deze fasen worden leerlingen voortdurend voorzien van goede feedback. Dit ondersteunt hen, samen met de instructie, om zich de leerstof (kennis, vaardigheden en begrip) helemaal eigen te maken. Indien nodig ontvangen kinderen naast de basisondersteuning (gedifferentieerde instructie- en verwerkingsniveaus), waaronder ook preventieve en lichte curatieve interventies vallen, extra ondersteuning. Hierbij kunnen interne en externe leerkracht-specialisten ingezet worden. Middels deze planmatige en opbrengstgerichte werkwijzen kunnen kinderen zich optimaal op de verschillende ontwikkelingsgebieden en leerdomeinen ontwikkelen. Op basisschool 't Kirkeveldsje geloven we dat het bovenstaande enkel te bereiken is in een omgeving waarin kinderen zich gezien, gehoord, geborgen, geaccepteerd en veilig voelen. Aandacht voor welbevinden in algemene zin en sociaal-emotionele ontwikkeling in het bijzondere staan dan ook hoog in het vaandel. Geloof in eigen kunnen en de kernwaarden respect, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn hierbij leidend. De schoolbrede SWPBS-aanpak (SchoolWide Positive Behavior Support) is de kapstok. Vanuit gezamenlijk gekozen waarden wordt het pro-sociaal gedrag versterkt, met als doel alle kinderen zo optimaal mogelijk te laten profiteren van het geboden onderwijs op basisschool ’t Kirkeveldsje.