Verlofregeling

Ouders van schoolgaande kinderen moeten zich houden aan vakantieperiodes die zijn vastgesteld. Vrij of extra verlof voor de vakantie, het verlengen van de vakantie of een korte vakantie tussendoor mag in principe niet. Er zijn echter uitzonderingen.
De Leerplichtwet kent ook geen snipperdagen, maar in bepaalde bijzondere omstandigheden kan wel extra verlof aangevraagd worden. Denk hierbij aan huwelijk, uitvaart, verhuizing, jubilea e.d.

Klik hier voor informatie omtrent regelgeving.
Klik hier voor het verlofformulier.